محمد رضائی

درباره من

دکتر محمد رضائی
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

دكتر محمد رضايي  :عضو هيأت علمي و استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان  متولد سال ١٣٥٥ - شاهرودتحصيلات::ديپلم ١٣٧٤-شاهرود   /كارشناسي:دانشگاه خوارزمي ١٣٧٨ - كارشناسي ارشد: دانشگاه تهران ١٣٨١ - دكتري:دانشگاه تهران ١٣٨٨توفيقات تحصيلي و افتخارات علمي:رتبه دوم مسابقات علمي دبيرستانهاي منطقه در سال ١٣٧٢ دارنده رتبه سيصد در آزمون سراسري كارشناسي در سال ١٣٧٤فارغ التحصيل ممتاز دانشگاه خوارزمي در سال ١٣٧٩ -تقدير شده توسط رياست محترم دانشگاه احراز رتبه دوم مرحله اول آزمون سراسري كارشناسي ارشد در سال  ١٣٧٩احراز رتبه سوم المپياد علمي دانشجويي كشور در سال ١٣٧٩ - تقدير شده توسط وزير محترم وقت علوم،تحقيقات و فناوريمعدل تحصيلي در تمامي مقاطع؛ديپلم تا دكتري:بالاي هفدهولله الحمد...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
تحلیل گفتمان انتقادی «وظایف مرید» از دیدگاه قشیری براساس رویکرد فرکلاف
نثر پژوهی ادب فارسی( ادب و زبان)(2019)
9311225005, ^سید حسین رضویان*, ^محمد رضائی, حسین کیا
تحلیل چند اصطلاح نقد ادبی در تذکره های قرن یازده و دوازده عصر صفویه
نامه فرهنگستان(2016)
^محمد رضائی*, ^یداله شکری, 9012229020
بررسی انواع هنجارگریزی در جریان شعری شعراستان بر مبنای الگوی لیچ
مطالعات زبانی بلاغی(2016)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^محمد رضائی, 9111225010
سبک شناسی رمان ارمیا اثر رضا امیرخانی
(2016)
^محمد رضائی, فهیمه خیری
فراهنجاری در شعر سبک هندی
مطالعات زبانی بلاغی(2015)
^محمد رضائی*, 9411225006
آیین های سوگ سرور در منطقه سرکویر دامغان
(2015)
سید حسین طباطبایی, ^سید حسن طباطبائی, ^محمد رضائی
بررسی و مقایسه عناصر شعری در یمگان نامه های ناصر خسرو و حبسیه های مسعود سعد
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2014)
^محمد رضائی, آزاده اکبری
بررسی استعاره های مفهومی در ضرب المثل های فارسی
مطالعات زبانی بلاغی(2014)
^محمد رضائی*, 9111225010
نقد ادبی در تذکره های سبک هندی
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2013)
^محمد رضائی
اصطلاحات بلاغی در تذکره های عصر صفوی
(2013)
^محمد رضائی
نقد نثر تفسیر حدائق الحقایق(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا)
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2013)
^محمد رضائی
تاثیر نهادهای سیاسی و اجتماعی بر شعر فارسی در عصر تیموری
کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی(2016-07-19)
^محمد رضائی*, 9311229006
مضامین حبسیّه در اشعار اخوان با تکیه بر کتاب زندگی میگوید امّا باز باید زیست
نخستین همایش ملّی نکوداشت مهدی اخوان ثالث(2015-10-07)
^محمد رضائی*, 9212917001
بررسی ویژگیهای سبکی مجموعه
اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی(2015-08-27)
9311228005, ^محمد رضائی*
مشروطه در چشم شاعران مشروطه
دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی(2015-08-26)
9311225004, ^محمد رضائی*
نگاهی اجمالی به زندگی و شیوه صوفیانه مرشدان و استادان فاسم انوار
همایش بین المللی بزرگداشت قاسم انوار(2015-08-20)
9311229015*, ^محمد رضائی
سبک شناسی ساختارگرایی تاج التراجم فی التفسیر القران للاعاجم
همایش ملی ادبیات و زبان‌شناسی(2014-10-22)
^محمد رضائی, آزاده اکبری
بررسی مختصات زبانی کشف الاسرار وعده الا برار میبدی
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2014-08-27)
^محمد رضائی
فعل در کشف المحجوب
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2014-08-27)
^محمد رضائی
سمنان و سمنک
نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^سید حسن طباطبائی, ^محمد رضائی
تحليل و بررسي عناصر داستاني منظومه ويس و رامين
تقوي كوتنايي علي رضا(تاریخ دفاع: 1390/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ اصطلاحات حماسي، مذهبلي و تاريخي در ظفرنامه حمدا... مستوفي
عبادي عليرضا(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبديل عناصر افاقي به عناصر انفسي در ثنايي عرفاني
فرزاد فرد سميرا سادات(تاریخ دفاع: 1392/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سالك مجذوب و مجذوب سالك در عرفان اسلامي
خاكپور قشلاق رودابه(تاریخ دفاع: 1392/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شاخصه هاي اكسپرسيونيستي در رمانهاي رضا اميرخاني: ارميا، من او، بيوتن ))
قندالي زكيه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شكل شناسي هفت پيكر نظامي بر اساس نظريه پراپ
گليني فرشيد(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد متن روضه الصفا (بر مبناي سبك شناسي ساختارگرا)
پارسا هدي(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي نثر ظفرنامه شرف الدين علي يزدي
اسدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بن مايه هاي مشترك شعر و نقاشي سهراب سپهري
ربانيان سيما(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ واژگان، اصطلاحات و امثال گونه زباني اسطوره اي (سركوير)
طباطبائي سيدحسين(تاریخ دفاع: 1393/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه هنجارگريزي در قالب هاي سنتي و نيمايي اشعار قيصر امين پور
ملكي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مضامين و درونمايه هاي شعر دفاع مقدس با تاكيد بر اشعار سهيل محمودي و عليرضا قزوه
عامريان نسرين(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگاه و ويژگي زن در فرج بعد از شدت
شمس الدين عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سير رمانتيسم سياه در شعر معاصر ايران با تاكيد بر اشعار فريدون توللي، نادرپور و نصرت رحماني
وصفي قراولخانه موسي(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل مضامين و درونمايه شعر جنگ در آثار دفاع مقدس پرويز بيگي حبيب آبادي
نمازي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه هاي سوررئاليسم در غزليات عطار نيشابوري
نصرتي رقيه(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شاعرانه در اشعار عليرضا قزوه
عرب فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل عناصر داستان در رمانهاي روي ماه خدا را ببوس، و سه گزارش كوتاه درباره نويد و نگار
جندقي لو نيره(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رئاليسم جادويي در ادبيات داستاني معاصر ايران با تاكيد بر عزاداران بيل، رازهاي سرزمين من و رمان اهل غرق
خياط كاخكي عباس(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه هاي سوررئاليستي در نوبت سوم كشف الاسرار وعده الابرار (با تكيه بر جلد اول و دوم و سوم)
پريمي خديجه(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ساختاري حكايات توبه و تحول روحي در متون نثر
ضيغمي علي(تاریخ دفاع: 1395/01/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي نثر كتاب انسان كامل
رحماندوست حسن(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح نسخه سفرنامه منظوم عيوق به همراه مقدمه و توضيح و تعليقات
اسدي نهاد محبوبه(تاریخ دفاع: 1394/04/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و بررسي مقوله مناسبات بعدالوقوع در شروح و پژوهش هاي مربوط به ديوان حافظ
محسني شاهاندشتي خدايار(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل محتوايي ادبي وصاياي شهدا با تاكيد بر موضوع حجاب و عفاف در شهرستان سمنان
دهرويه منيره(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل شخصيت پردازي، پيرنگ و زاويه ديد در سه رمان آواز كشتگان، اضطراب ابراهيم و سووشون
مرادي مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سبكي منظومه حماسي مذهبي علي نامه با رويكرد ساختگرا
شهيدي جاجرم علي اكبر(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دسته بندي و تحليل سبكي حبسيّات فارسي
چكنه علي اصغر(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي عناصر داستان در آثار صمد بهرنگي و هانس كريستين اندرسون
ملت خواه ايرانق رقيه(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جسيه سرايي در شعر معاصر با تكيه بر اخوان، شاملو، گرمارودي و اديب برومند
بيات كوهسار مهدي(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيماي امام علي (ع) در شعر فيّض لاهيجي
ذوالفقاريان نسا(تاریخ دفاع: 1394/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي شعر فارسي در دوران پس از انقلاب
مقيمي نرجس(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : دكتري
سوررئاليسم در شرح شطحيات روزبهان بقلي
دست گزين آيناز(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي كتاب روح الارواح في شرح اسماالملك الفتاح شهاب الدين احمدبن منصور سمعاني
مصطفوي گرجي سيد يوسف(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شخصيت پردازي در رمان زمين سوخته احمدمحمود
فدائي مجتبي(تاریخ دفاع: 1394/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي توصيفي متن سرگذشت حاجي باباي اصفهاني
تبيانيان مهديه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مولفه هاي مدرنيسم در آثار گلي ترقي و حسين سناپور
كوهزادي هيكوئي زهرا(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نهادهاي سياسي و فرهنگي بر انواع ادبي عصر تيموري
دارادوست انسيه(تاریخ دفاع: 1395/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و طبقه بندي عشق و مفهوم آن از ديدگاه روزبهان بقلي و عين القضات همداني
كريمي نيا معصومه(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي درونمايه اشعار سيمين بهبهاني و نازك الملائكه
نيك فرد الهام(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي كتاب شرح زندگاني من تاليف عبدا.. مستوفي
مومني الهام(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب جلوه هاي دفاع مقدس در اشعار علي معلم دامغاني و علي موسوي گرمارودي
بتوئي سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درونمايه و مضامين شعر انقلاب در اشعار سيدحسن حسيني
سعيدي جواد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شاعرانه در اشعار سيمين بهبهاني
گيلاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه هاي ادبيات مهاجرت در رمانهاي همنوايي اركستر شبانه ي چوبها و تماماً مخصوص
موسوي ايرائي محدثه سادات(تاریخ دفاع: 1395/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معرفي توصيفي داستان نويسان زن در ادبيات مقاومت در دهه هاي 60 و 70
شاه حسيني محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي واژگاني آركائيسم در اشعار علي معلم و علي موسوي گرمارودي
وطني عباسعلي(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي كليدر محمود دولت آبادي
پيمان شعله(تاریخ دفاع: 1397/12/14) ، مقطع : دكتري
بررسي و تحليل سير تحويل عناصر داستان(پيرنگ-زاويه ديد-شخصيت) در رمان فارسي با تكيه بر رمان هاي (شوهر آهوخانم-سنگ صبور-زيبا- سوشون- درازناي شب- بره گمشده ي راعي-ثريا در اغما-دختر رعيت- طوبي و معناي شب- داستان يك شهر)
شاه حسيني محمد(تاریخ دفاع: 1396/07/24) ، مقطع : دكتري
بررسي مفهوم سكر در متون برجسته عرفاني و تعليمي ...
طاهري ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح دو منظومه عبرت نامه و گلشن صبا سروده فتعلي خان صبا همراه با مقدمه و تعليقات
اقبالي وحيد(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي ديوان رشيد وطواط با تحقيق در احوال و سبك شاعر
رحمتي مجيد(تاریخ دفاع: 1399/03/10) ، مقطع : دكتري
كاركرد بلاغي آيروني در ادب فارسي با تاكيد بر مثنوي مولانا
پهلوان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : دكتري
تصحيح نسخه هاي خطي اختلاج نامه ها به همراه مقدمه، توضيح و تعليقات
ويسكرمي اميد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن ديوان سلطان علي بيك رهي شاملو
دوست محمديان سكينه(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن منظومه محزون و محبوب جمالي تبريزي به همراه مقدمه و توضيحات
سبزي عباس(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تفائل و تشاؤم و بازتاب آن در معتقدات و باورهاي عاميانه مردم ايران
قائدي خواه مريم(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل گفتمان انتقادي رساله قشيريه و اسرار التوحيد براساس نظريه فركلاف
منتظري فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/03/11) ، مقطع : دكتري
تصحيح غزليات، قاصيد و رباعيات جنگ اسكندر ميرزاي تيموري به همراه تعليقات.
وصفي قراولخانه موسي(تاریخ دفاع: 1398/09/27) ، مقطع : دكتري
شاخصه هاي سرمايه اجتماعي در متون منثور تعليمي تا حمله مغول با تاكيد بر گك كليله و دمنه، مرزبان نامه، سياست نامه، قابوس نامه، و گلستان
نيكخواه بهنميري سميرا(تاریخ دفاع: 1399/03/12) ، مقطع : دكتري
كاربست مباني نقد فرماليستي در غزل امروز ايران ( از دهه 60 تا كنون )
جعفري نسب جواد(تاریخ دفاع: 1398/02/15) ، مقطع : دكتري
روايت شناسي متون منثور عرفاني با تكيه بر تذكره الاولياء عطار، سوانح العشاق احمد غزالي و تمهيدات عين القضاه همداني
رئيسي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/07/09) ، مقطع : دكتري
تصحيح متن دستور عشق(سسي و پنون)
محمدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن انوشيروان نامه هاي منظوم با مقدمه و تعليقات وموضوعات
شريعتي معصومه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مذهب گويي در شعر شاعران برجسته ادب فارسي
شمسائي مهين(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
تصحيح انتقادي نسخه خطي لطايف الخيال
باقري مليحه(تاریخ دفاع: 1399/04/28) ، مقطع : دكتري
تصحيح ديوان رضوان(همراه با مقدمه، توضيحات و تعليقات)
وفايي جو مهدي(تاریخ دفاع: 1399/05/08) ، مقطع : دكتري
واژه نامه توصيفي ويرايش
حجتي اعظم سادات(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نشانه شناسي زبان بدن در هفت پيكر نظامي
شكوري مستان آباد ساناز(تاریخ دفاع: 1398/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بینش نقش اندیش روزبهان در تفسیر عرائس البیان فی حقایق القران
فصلنامه ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)(2011)
علی شیخ الاسلامی, علی شیخ الاسلامی, ^محمد رضائی*
در جاری زمان
(2019-09-11)
از دیدبانی تا شبیه سازی (مقدمه ای مفهومی بر مدل سازی وضع هوا و اقلیم)
(2015-09-09)
روان شناسی شمشیربازی
(2013-09-23)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان-دانشكده علوم انساني
mohamad_rezaie@semnan.ac.ir
(+98)2331533547

فرم تماس