محمد رضائی

درباره من

دکتر محمد رضائی
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

دكتر محمد رضايي  :عضو هيأت علمي و استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان  متولد سال ١٣٥٥ - شاهرود تحصيلات::ديپلم ١٣٧٤-شاهرود   /كارشناسي:دانشگاه خوارزمي ١٣٧٨ - كارشناسي ارشد: دانشگاه تهران ١٣٨١ - دكتري:دانشگاه تهران ١٣٨٨ توفيقات تحصيلي و افتخارات علمی: دارنده رتبه سيصد در آزمون سراسري كارشناسي در سال ١٣٧٤؛ فارغ التحصيل ممتاز دانشگاه خوارزمي در سال ١٣٧٩؛  احراز رتبه دوم مرحله اول آزمون سراسري كارشناسي ارشد در سال  ١٣٧٩؛ احراز رتبه سوم المپياد علمي دانشجويي كشور در سال ١٣٧٩.                                    ولله الحمد...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
سبک شناسی قصاید رشیدالدین وطواط
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2020)
9211225005, ^داود محمدی*, ^یداله شکری, ^محمد رضائی
تحلیل گفتمان انتقادی «وظایف مرید» از دیدگاه قشیری براساس رویکرد فرکلاف
نثر پژوهی ادب فارسی( ادب و زبان)(2019)
9311225005, ^سید حسین رضویان*, ^محمد رضائی, حسین کیا
تحلیل چند اصطلاح نقد ادبی در تذکره های قرن یازده و دوازده عصر صفویه
نامه فرهنگستان(2016)
^محمد رضائی*, ^یداله شکری, 9012229020
بررسی انواع هنجارگریزی در جریان شعری شعراستان بر مبنای الگوی لیچ
مطالعات زبانی بلاغی(2016)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^محمد رضائی, 9111225010
سبک شناسی رمان ارمیا اثر رضا امیرخانی
(2016)
^محمد رضائی, فهیمه خیری
فراهنجاری در شعر سبک هندی
مطالعات زبانی بلاغی(2015)
^محمد رضائی*, 9411225006
آیین های سوگ سرور در منطقه سرکویر دامغان
(2015)
سید حسین طباطبایی, ^سید حسن طباطبائی, ^محمد رضائی
بررسی و مقایسه عناصر شعری در یمگان نامه های ناصر خسرو و حبسیه های مسعود سعد
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2014)
^محمد رضائی, آزاده اکبری
بررسی استعاره های مفهومی در ضرب المثل های فارسی
مطالعات زبانی بلاغی(2014)
^محمد رضائی*, 9111225010
نقد ادبی در تذکره های سبک هندی
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2013)
^محمد رضائی
اصطلاحات بلاغی در تذکره های عصر صفوی
(2013)
^محمد رضائی
نقد نثر تفسیر حدائق الحقایق(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا)
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2013)
^محمد رضائی
بررسی ساختارهای پارادوکسیکال در غزلیات حافظ
مطالعات زبانی بلاغی(2021)
9222125003, ^یداله شکری*, ^محمد رضائی, رسول رسولی پور
تاثیر نهادهای سیاسی و اجتماعی بر شعر فارسی در عصر تیموری
کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی(2016-07-19)
^محمد رضائی*, 9311229006
مضامین حبسیّه در اشعار اخوان با تکیه بر کتاب زندگی میگوید امّا باز باید زیست
نخستین همایش ملّی نکوداشت مهدی اخوان ثالث(2015-10-07)
^محمد رضائی*, 9212917001
بررسی ویژگیهای سبکی مجموعه
اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی(2015-08-27)
9311228005, ^محمد رضائی*
مشروطه در چشم شاعران مشروطه
دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی(2015-08-26)
9311225004, ^محمد رضائی*
نگاهی اجمالی به زندگی و شیوه صوفیانه مرشدان و استادان فاسم انوار
همایش بین المللی بزرگداشت قاسم انوار(2015-08-20)
9311229015*, ^محمد رضائی
سبک شناسی ساختارگرایی تاج التراجم فی التفسیر القران للاعاجم
همایش ملی ادبیات و زبان‌شناسی(2014-10-22)
^محمد رضائی, آزاده اکبری
فعل در کشف المحجوب
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2014-08-27)
^محمد رضائی
بررسی مختصات زبانی کشف الاسرار وعده الا برار میبدی
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2014-08-27)
^محمد رضائی
سمنان و سمنک
نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^سید حسن طباطبائی, ^محمد رضائی
تحليل و بررسي عناصر داستاني منظومه ويس و رامين
تقوي كوتنايي علي رضا(تاریخ دفاع: 1390/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ اصطلاحات حماسي، مذهبلي و تاريخي در ظفرنامه حمدا... مستوفي
عبادي عليرضا(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
دشت بش پودنك مرضيه(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
زماني محبت(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
حبيبي قراخيلي اصغر(تاریخ دفاع: 1392/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
پورسليمي سعيده(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شاهرخ احمد(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
علي كوچكي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نقي زاده آرزو(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ميرزائي مريم(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبديل عناصر افاقي به عناصر انفسي در ثنايي عرفاني
فرزاد فرد سميرا سادات(تاریخ دفاع: 1392/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سالك مجذوب و مجذوب سالك در عرفان اسلامي
خاكپور قشلاق رودابه(تاریخ دفاع: 1392/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
كبوديان دانيال(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شاخصه هاي اكسپرسيونيستي در رمانهاي رضا اميرخاني: ارميا، من او، بيوتن ))
قندالي زكيه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شكل شناسي هفت پيكر نظامي بر اساس نظريه پراپ
گليني فرشيد(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد متن روضه الصفا (بر مبناي سبك شناسي ساختارگرا)
پارسا هدي(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي نثر ظفرنامه شرف الدين علي يزدي
اسدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بن مايه هاي مشترك شعر و نقاشي سهراب سپهري
ربانيان سيما(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ واژگان، اصطلاحات و امثال گونه زباني اسطوره اي (سركوير)
طباطبائي سيدحسين(تاریخ دفاع: 1393/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه هنجارگريزي در قالب هاي سنتي و نيمايي اشعار قيصر امين پور
ملكي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مضامين و درونمايه هاي شعر دفاع مقدس با تاكيد بر اشعار سهيل محمودي و عليرضا قزوه
عامريان نسرين(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگاه و ويژگي زن در فرج بعد از شدت
شمس الدين عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سير رمانتيسم سياه در شعر معاصر ايران با تاكيد بر اشعار فريدون توللي، نادرپور و نصرت رحماني
وصفي قراولخانه موسي(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل مضامين و درونمايه شعر جنگ در آثار دفاع مقدس پرويز بيگي حبيب آبادي
نمازي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه هاي سوررئاليسم در غزليات عطار نيشابوري
نصرتي رقيه(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شاعرانه در اشعار عليرضا قزوه
عرب فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل عناصر داستان در رمانهاي روي ماه خدا را ببوس، و سه گزارش كوتاه درباره نويد و نگار
جندقي لو نيره(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رئاليسم جادويي در ادبيات داستاني معاصر ايران با تاكيد بر عزاداران بيل، رازهاي سرزمين من و رمان اهل غرق
خياط كاخكي عباس(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه هاي سوررئاليستي در نوبت سوم كشف الاسرار وعده الابرار (با تكيه بر جلد اول و دوم و سوم)
پريمي خديجه(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ساختاري حكايات توبه و تحول روحي در متون نثر
ضيغمي علي(تاریخ دفاع: 1395/01/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي نثر كتاب انسان كامل
رحماندوست حسن(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح نسخه سفرنامه منظوم عيوق به همراه مقدمه و توضيح و تعليقات
اسدي نهاد محبوبه(تاریخ دفاع: 1394/04/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و بررسي مقوله مناسبات بعدالوقوع در شروح و پژوهش هاي مربوط به ديوان حافظ
محسني شاهاندشتي خدايار(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل محتوايي ادبي وصاياي شهدا با تاكيد بر موضوع حجاب و عفاف در شهرستان سمنان
دهرويه منيره(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل شخصيت پردازي، پيرنگ و زاويه ديد در سه رمان آواز كشتگان، اضطراب ابراهيم و سووشون
مرادي مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سبكي منظومه حماسي مذهبي علي نامه با رويكرد ساختگرا
شهيدي جاجرم علي اكبر(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دسته بندي و تحليل سبكي حبسيّات فارسي
چكنه علي اصغر(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي عناصر داستان در آثار صمد بهرنگي و هانس كريستين اندرسون
ملت خواه ايرانق رقيه(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جسيه سرايي در شعر معاصر با تكيه بر اخوان، شاملو، گرمارودي و اديب برومند
بيات كوهسار مهدي(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيماي امام علي (ع) در شعر فيّض لاهيجي
ذوالفقاريان نسا(تاریخ دفاع: 1394/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي شعر فارسي در دوران پس از انقلاب
مقيمي نرجس(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : دكتري
سوررئاليسم در شرح شطحيات روزبهان بقلي
دست گزين آيناز(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي كتاب روح الارواح في شرح اسماالملك الفتاح شهاب الدين احمدبن منصور سمعاني
مصطفوي گرجي سيد يوسف(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شخصيت پردازي در رمان زمين سوخته احمدمحمود
فدائي مجتبي(تاریخ دفاع: 1394/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي توصيفي متن سرگذشت حاجي باباي اصفهاني
تبيانيان مهديه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مولفه هاي مدرنيسم در آثار گلي ترقي و حسين سناپور
كوهزادي هيكوئي زهرا(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نهادهاي سياسي و فرهنگي بر انواع ادبي عصر تيموري
دارادوست انسيه(تاریخ دفاع: 1395/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و طبقه بندي عشق و مفهوم آن از ديدگاه روزبهان بقلي و عين القضات همداني
كريمي نيا معصومه(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي درونمايه اشعار سيمين بهبهاني و نازك الملائكه
نيك فرد الهام(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي كتاب شرح زندگاني من تاليف عبدا.. مستوفي
مومني الهام(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب جلوه هاي دفاع مقدس در اشعار علي معلم دامغاني و علي موسوي گرمارودي
بتوئي سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درونمايه و مضامين شعر انقلاب در اشعار سيدحسن حسيني
سعيدي جواد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شاعرانه در اشعار سيمين بهبهاني
گيلاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه هاي ادبيات مهاجرت در رمانهاي همنوايي اركستر شبانه ي چوبها و تماماً مخصوص
موسوي ايرائي محدثه سادات(تاریخ دفاع: 1395/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معرفي توصيفي داستان نويسان زن در ادبيات مقاومت در دهه هاي 60 و 70
شاه حسيني محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي واژگاني آركائيسم در اشعار علي معلم و علي موسوي گرمارودي
وطني عباسعلي(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي كليدر محمود دولت آبادي
پيمان شعله(تاریخ دفاع: 1397/12/14) ، مقطع : دكتري
بررسي و تحليل سير تحويل عناصر داستان(پيرنگ-زاويه ديد-شخصيت) در رمان فارسي با تكيه بر رمان هاي (شوهر آهوخانم-سنگ صبور-زيبا- سوشون- درازناي شب- بره گمشده ي راعي-ثريا در اغما-دختر رعيت- طوبي و معناي شب- داستان يك شهر)
شاه حسيني محمد(تاریخ دفاع: 1396/07/24) ، مقطع : دكتري
بررسي مفهوم سكر در متون برجسته عرفاني و تعليمي ...
طاهري ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح دو منظومه عبرت نامه و گلشن صبا سروده فتعلي خان صبا همراه با مقدمه و تعليقات
اقبالي وحيد(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي ديوان رشيد وطواط با تحقيق در احوال و سبك شاعر
رحمتي مجيد(تاریخ دفاع: 1399/03/10) ، مقطع : دكتري
كاركرد بلاغي آيروني در ادب فارسي با تاكيد بر مثنوي مولانا
پهلوان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : دكتري
تصحيح نسخه هاي خطي اختلاج نامه ها به همراه مقدمه، توضيح و تعليقات
ويسكرمي اميد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن ديوان سلطان علي بيك رهي شاملو
دوست محمديان سكينه(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن منظومه محزون و محبوب جمالي تبريزي به همراه مقدمه و توضيحات
سبزي عباس(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تفائل و تشاؤم و بازتاب آن در معتقدات و باورهاي عاميانه مردم ايران
قائدي خواه مريم(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل گفتمان انتقادي رساله قشيريه و اسرار التوحيد براساس نظريه فركلاف
منتظري فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/03/11) ، مقطع : دكتري
تحليل گفتمان انتقادي آثار شاعران نيمايي
ملامحمدي علي(تاریخ دفاع: 1400/07/27) ، مقطع : دكتري
تصحيح غزليات، قاصيد و رباعيات جنگ اسكندر ميرزاي تيموري به همراه تعليقات.
وصفي قراولخانه موسي(تاریخ دفاع: 1398/09/27) ، مقطع : دكتري
تحليل ساختارهاي پارادوكسي و محتوايي غزليات حافظ
شگفت مايده(تاریخ دفاع: 1399/12/25) ، مقطع : دكتري
شاخصه هاي سرمايه اجتماعي در متون منثور تعليمي تا حمله مغول با تاكيد بر گك كليله و دمنه، مرزبان نامه، سياست نامه، قابوس نامه، و گلستان
نيكخواه بهنميري سميرا(تاریخ دفاع: 1399/03/12) ، مقطع : دكتري
بررسي و تحليل معاني رمزي و نمادين خواب و بيداري در اشعار عطار و مولوي
قلي پورخليلي حسن(تاریخ دفاع: 1400/12/24) ، مقطع : دكتري
كاربست مباني نقد فرماليستي در غزل امروز ايران ( از دهه 60 تا كنون )
جعفري نسب جواد(تاریخ دفاع: 1398/02/15) ، مقطع : دكتري
روايت شناسي متون منثور عرفاني با تكيه بر تذكره الاولياء عطار، سوانح العشاق احمد غزالي و تمهيدات عين القضاه همداني
رئيسي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/07/09) ، مقطع : دكتري
تصحيح متن دستور عشق(سسي و پنون)
محمدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن انوشيروان نامه هاي منظوم با مقدمه و تعليقات وموضوعات
شريعتي معصومه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مذهب گويي در شعر شاعران برجسته ادب فارسي
شمسائي مهين(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
تصحيح انتقادي نسخه خطي لطايف الخيال
باقري مليحه(تاریخ دفاع: 1399/04/28) ، مقطع : دكتري
تصحيح ديوان رضوان(همراه با مقدمه، توضيحات و تعليقات)
وفائي جو مهدي(تاریخ دفاع: 1399/05/08) ، مقطع : دكتري
واژه نامه توصيفي ويرايش
حجتي اعظم سادات(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نشانه شناسي زبان بدن در هفت پيكر نظامي
شكوري مستان آباد ساناز(تاریخ دفاع: 1398/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي ديوان مشفقي بخارايي با تحقيق در آثار و احوال و سبك مولف
عين علي علي(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن «گلشن» تاليف حاج يوسف شيرازي ؛همراه با مقدمه ،توضيحات و تعليقات
گلپايگاني مينا(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن ام‌الكتاب احمد رومي، همراه با مقدمه، تعليقات و توضيحات
نمازي هومن(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح ديوان گهر همراه با مقدمه، توضيحات و تعليقات
تاجيك منصوري ايمان(تاریخ دفاع: 1399/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بازتاب باورها و معتقدات عاميانه در ضرب‌المثل هاي فارسي
عبداله زاده محمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اشعار فارسي اقبال لاهوري بر روشنفكران ديني ايران در قرن بيستم ( مطالعه موردي شريعتي و سروش )
محفوظي اتنا(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جمع‌آوري و تصحيح فتح‌نامه‌هاي منثور فارسي از قرن هشتم تا پايان صفويه همراه با تحليل ساختاري و محتوايي
توكلي فرد منيژه(تاریخ دفاع: 1400/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن تاريخ آل عثمان سايلي ضمن شرح احوال مولف و توضيح مختصات زباني و ادبي آن
امامي مريم(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بینش نقش اندیش روزبهان در تفسیر عرائس البیان فی حقایق القران
فصلنامه ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)(2011)
علی شیخ الاسلامی, علی شیخ الاسلامی, ^محمد رضائی*
در جاری زمان
در جاری زمان
از دیدبانی تا شبیه سازی (مقدمه ای مفهومی بر مدل سازی وضع هوا و اقلیم)
از دیدبانی تا شبیه سازی (مقدمه ای مفهومی بر مدل سازی وضع هوا و اقلیم)
روان شناسی شمشیربازی
روان شناسی شمشیربازی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
متون نثر ۵ (متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح)   (132 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
ادبیات حماسی   (149 بار دانلود)
واحد جبرانی
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : ادبیات پایداری
متون نثر 1 (کشف المحجوب و رساله قشیریه)   (155 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
سبک شناسی نظم (1)   (162 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
متون نظم و نثر عربی2   (166 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان-دانشكده علوم انساني
mohamad_rezaie@semnan.ac.ir
(+98)2331533547

فرم تماس